Kitesurfing Kursus Program

Trainerkite/øvedrage
 
Under denne del af kurset lærer
du at rigge den lille 2-linede kite (2m2), opsætte og flyve den korrekt.

Du lærer teorien omkring vindvinduet – Det vil sige området, hvor du skal flyve dragen for at generere træk og ligeledes hvor du opnår mindst træk/power.

Denne øvelse danner grundlaget for resten af kurset og flyvningen skal mestres før man går videre i forløbet.

 

Håndtering af den rigtige kite / udstyr

Til- og afrigning af den 4- linede kite. Du lærer hvordan udstyret samles og håndteres korrekt.

Først vises metoderne og derefter udfører eleven samme øvelse  - også dette skal forstås og mestres, så eleven selv kan rigge til, når vi senere skal på vandet.

 

Sikkerhedsudløsning af kiten.

Du lærer hvordan alt sættes sammen og fungerer, når man er i problemer og ønsker at frigøre sig fra sin kite.

Sikkerhedsudløsning øves i denne del på land, så man ved hvad der skal gøres, hvis noget går galt med udstyret, når man er på vandet.

Sikkerhedsudløsningen øves ved kitebaren uden kiten er i luften. Kiten udløses først rigtigt under øvelserne i vandet.

 

Self-rescue og Packdown

Self-rescue og packdown er teknikker der bruges når udstyret har fejlet/er i stykker og man ikke kan sejle tilbage til land. Begge øvelser forevises og prøves på land først.

Dette repeteres også på vandet til sidst.
 

Launch / Landing

Her repeteres tilrigning af kiten og montering af sikkerhedsudstyr.

Principperne bag den korrekte metode til opsætning og landing af kiten gennemgås og vises af instruktøren.

Her læres også hvordan kiten byttes fra instruktør til elev, når vi senere går i vandet.

Man lærer tegngivning under launch og landing - fra hjælper og sejlers side.

 

Flyvning af den 4-linede kite

Brugen af vindvinduet repeteres og brugen af power/depower funktionerne på kiten forevises. Dette forevises på land af instruktøren.

 

Bodydragging
 
Kitestyring øves i vandet, hvor man lader dragen trække sig igennem vandet, uden kiteboard.

På land forklares hvilke bodydrag-øvelser der skal ske under første tur i vandet.

Relaunch/vandstart af kiten fra vandet forklares også.

Grundteknikken for at komme op på boardet og sejle forklares.

Med hjælp fra eleverne launcher instruktøren kiten og går i vandet.

Instruktøren foreviser elevernes første bodydrag-øvelser og kiten byttes over til eleverne.

Dette er første gang eleverne håndterer den 4-linede kite på egen hånd, dog med instruktøren på slæb bag sig.

Din første kontakt med den rigtige kite foregår således i god sikkerhed på vandet og IKKE på land.

 

Op på boardet

Når bodydrag-teknikken er forstået og øvet en del, rykkes der nu videre til de første forsøg på at komme på boardet.

Instruktøren foreviser metoden i praksis.

Instruktøren foreviser relaunch/genstart af kiten fra vandet, som er nødvendigt at kunne, når man har styrtet kiten i vandet

Eleven får kiten og forsøger sig for første gang

 

Relaunch af kiten fra vandet

Under mislykkede forsøg på vandstart, får man rig mulighed for at relaunche/ genstarte sin kite fra vandet, for igen at forsøge at komme op på boardet.